Karencja

Karencje w ubezpieczeniu na życie. Dlaczego są potrzebne i jak działają?

Kupując ubezpieczenie na życie na pewno spotkamy się z takim pojęciem jak karencja. Czym jest karencja i dlaczego towarzystwa ją stosują? Czy są ubezpieczenia na życie, które karencji nie posiadają?

Karencja to okresowy brak odpowiedzialności ubezpieczyciela. Karencja trwa kilka miesięcy, począwszy od dnia zawarcia ubezpieczenia. Po upływie tego czasu rozpoczyna się pełna ochrona ubezpieczeniowa, ale do tego momentu część ze zdarzeń jest wyłączona z odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Karencja w większości ubezpieczalni dotyczy przeważnie tych samych zdarzeń, a czas jej trwania jest porównywalny. Warto zapoznać się z tymi zdarzeniami w zakresie, których dotyczy karencja, aby uniknąć w przyszłości nieporozumień.

Jakie zdarzenia najczęściej są objęte karencją?

Karencja najczęściej dotyczy wszelkiego rodzaju zachorowań – pobytu w szpitalu, poważnych zachorowań, a także śmierci z tytułu choroby. Karencją zawsze jest objęte urodzenie dziecka. Większość towarzystw obejmuje karencją operacje, rehabilitację, a także pobyt w sanatorium. W rozszerzonych pakietach, gdzie w zakresie ubezpieczenia znajdują się także zdarzenia dotyczące małżonków lub rodziców, karencja jest stosowana także w ich przypadkach: karencją będzie objęta śmierć, śmierć na skutek choroby czy poważne zachorowania.

Ile trwa karencja?

Długość karencji ustalana jest indywidulanie przez towarzystwo. Najczęściej w przypadku śmierci/hospitalizacji z tytułu choroby, poważnego zachorowania karencja wynosi 6 miesięcy. Najdłuższej karencji można spodziewać się w przypadku urodzenia dziecka – jest to co najmniej 9 miesięcy. W przypadku operacji lub leczenia specjalistycznego karencje mogą być niższe – około 3 miesięcy. Tak prezentują się uśrednione okresy karencji, dlatego warto pamiętać, aby dokładnie sprawdzić jakie karencje narzuca towarzystwo, w którym kupujemy ubezpieczenie na życie. Maksymalny czas trwania karencji to jednak nie dłużej niż 9-12 miesięcy.

KUP UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE ONLINE

Dlaczego towarzystwa stosują karencje?

Jest to pewnego rodzaju zabezpieczenie przed wyłudzaniem odszkodowań. Zdarzają się sytuacje, kiedy ubezpieczenie zawierają osoby ze zdiagnozowanymi chorobami, licząc na otrzymanie odszkodowania. Niestety ubezpieczeniu podlegają jedynie choroby zdiagnozowane w trakcie trwania ochrony (już po upływie karencji). Podobnie w przypadku ciąży – z ubezpieczenia nie będą mogły skorzystać osoby, które były w ciąży przed zawarciem umowy ubezpieczenia na życie. Ubezpieczalnie nie komplikują wypłacania odszkodowań celowo – jest to sposób na uniknięcie wypłacania nadmiernej ilości odszkodowań, która byłaby bardzo niekorzystna dla towarzystw, gdyby można było otrzymać pieniądze za zdarzenia sprzed zawarcia polisy.

Czy można uniknąć karencji?

Karencje dotyczą przede wszystkim indywidualnych polis na życie. Ubezpieczając się w tak zwanej grupówce, czyli ubezpieczeniu grupowym w pracy. Tam często ubezpieczyciele rezygnują z karencji, ponieważ jest to dla nich dość opłacalne – oferują objęcie tym samym zakresem ochrony wielu osób na raz. Warto wspomnieć, że ubezpieczeń na życie można posiadać więcej niż jedno – można przystąpić do grupówki w pracy bez karencji i posiadać indywidualne ubezpieczenie z dopasowanym pod siebie zakresem i wyższymi sumami ubezpieczenia.

Inne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności

W ubezpieczeniu na życie warto jest także zwracać uwagę na limity kwotowe oraz wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. W wyłączeniach w ubezpieczeniu na życie często mogą pojawiać się takie zdarzenia jak: samobójstwa, udział w aktach terroru lub masowych rozruchach społecznych, działania wojenne, obrażenia odniesione podczas popełniania przestępstwa lub obrażenia poniesione podczas próby aresztowania i stawiania oporu, samookaleczenie, skażenie jądrowe lub chemiczne oraz w trakcie wykonywania określonych zawodów, wyłączonych z ubezpieczenia np. górnik, kaskader, pirotechnik, strażak, żołnierz czy marynarz.

Często towarzystwa dzielą operacje chirurgiczne na klasy. Wtedy w zależności od tego jaką operację przeszliśmy, otrzymamy określony procent odszkodowania z sumy ubezpieczenia. Podział operacji na grupy można znaleźć w OWU ubezpieczenia.

 

Bardzo ważne jest, aby w trakcie porównywania ofert zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Mimo, że jest to przeważnie dość obszerny dokument, znajdziemy tam wszystkie informacje na temat naszego ubezpieczenia oraz odpowiedzi na nurtujące pytania.

KUP UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE ONLINE

Porozmawiaj bezpłatnie
z konsultantem

Wprowadź poprawny numer telefonu
Wprowadź poprawne dane