Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia na życie - na jaką kwotę się ubezpieczyć?

Suma ubezpieczenia to jedna z najbardziej istotnych kwestii przy wyborze ubezpieczenia na życie. Określając sumę ubezpieczenia właściwie musimy wycenić nasze życie i zdrowie. Czym kierować się przy określaniu sumy ubezpieczenia na życie?

 

Od sumy ubezpieczenia zależy przede wszystkim wysokość odszkodowania, jakie otrzymamy. Jednak warto podkreślić, że aby zwiększyć jego wysokość należy rozszerzyć zakres ubezpieczenia. W podstawowym wariancie ubezpieczenia na życie odszkodowanie przysługuje jedynie w przypadku zgonu Ubezpieczonego.

 

Co to jest suma ubezpieczenia?

Suma ubezpieczenia to maksymalna wysokość świadczenia, jakie możemy otrzymać z tytułu danego zdarzenia z zakresu polisy. Takim zdarzeniem może być zgon Ubezpieczonego, pobyt w szpitalu czy nieszczęśliwe wypadki. 

 

Wysokość naszego odszkodowania zależy od sumy oraz rodzaju zdarzenia. Umowa ubezpieczeniowa zawiera wszystkie dokładne informacje, jaki procent sumy ubezpieczenia przysługuje za konkretną sytuację. Najczęściej najniższą kwotę można otrzymać z tytułu pobytu w szpitalu, a najwyżej wyceniany jest wypadek śmiertelny (przeważnie im zdarzenie z węższego zakresu, tym odszkodowanie wyższe, np. suma ubezpieczenia za wypadek komunikacyjny w pracy jest wyższy niż za sam wypadek komunikacyjny).

Poszczególne zdarzenia są rozliczane w różny sposób. W przypadku zgonu Ubezpieczonego w każdym towarzystwie wypłaca się 100% SU. Trwałe inwalidztwo czy uszczerbek na zdrowiu rozlicza się na podstawie “poziomu” uszkodzenia ciała, jakiego doświadczył Ubezpieczony. Są to wartości od 1% do 100%, dokładna tabela uszczerbków jest zawarta w OWU każdego ubezpieczenia. Za pobyt w szpitalu otrzymuje się świadczenie za każdy dzień pobytu. Jednak najczęściej warunkiem otrzymania odszkodowania jest minimalna liczba dni, jaką Ubezpieczony musi spędzić w szpitalu, np. min. 3-4 dni. 

KUP UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE ONLINE

Sumę ubezpieczenia można dowolnie dopasować do swoich potrzeb, można ją zmniejszyć lub zwiększyć. Jednak taka możliwość przysługuje jedynie osobom, które decydują się na polisę indywidualną. Innym rozwiązaniem kupna ubezpieczenia na życie jest polisa grupowa w pracy. Zaletami takiego ubezpieczenia są niższe ceny, brak karencji, wygoda - jednak warto pamiętać, że decydując się na grupówkę pozbawiamy się możliwości ingerencji w nasze ubezpieczenie. Otrzymujemy gotowy produkt z narzuconymi z góry zakresem oraz sumami, których nie możemy dopasować do swoich potrzeb. Niższa cena grupówki wiąże się także z niższą sumą ubezpieczenia.

 

Cena a suma ubezpieczenia

Składka miesięczna będzie uzależniona od wielu czynników. Na cenę ubezpieczenia na życie będzie wypływać wiek Ubezpieczonego, stan zdrowia, ryzyko zawodowe, a także dobrany zakres. Przykładowo, jeśli zdecydujemy się na ubezpieczenie na życie na sumę 500 000 zł, możemy spodziewać się składki od 20 zł do 90 zł za miesiąc (uwzględniając w zakresie takie zdarzenia jak poważne zachorowania, wypadki NNW, trwałe inwalidztwo). 

 

Jak naliczane jest odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu?

Wybierając ubezpieczenie ważne jest, aby zwrócić uwagę na procent uszczerbku na zdrowiu. Każde zdarzenie w OWU ubezpieczenia będzie posiadało przypisany procent z SU, a kwota ubezpieczenia będzie obliczana właśnie na podstawie tego procentu, gdy dane zdarzenie wystąpi. Przykładowo jeśli złamaliśmy rękę, a nasza suma ubezpieczenia wynosi 500 000 zł, a złamanie ręki jest liczone jako 2% uszczerbku, możemy otrzymać odszkodowanie w wysokości 10 000 zł. W rzeczywistości może być to nawet więcej, jeśli wypadek wiązał się z pobytem w szpitalu oraz rehabilitacją. Warto pamiętać, że występując o odszkodowanie możemy korzystać z kilku zdarzeń w zakresie, jeśli miały one miejsce. 

 

Procent uszczerbku na zdrowiu za dane zdarzenie może różnić się w zależności od towarzystwa. Przykładowo w TU UNIQA utrata zęba to 1%, zapalenie spojówek 1-10%, złamanie żebra 1-7%, uszkodzenie płuc 8-40%. 

 

Kto otrzyma odszkodowanie po naszej śmierci?

Zawierając umowę o ubezpieczenie, jesteśmy zobowiązani podać osoby uposażone, czyli te osoby, które otrzymają odszkodowanie w razie śmierci Ubezpieczonego. Osoby uposażone mogą, ale nie muszą być spokrewnione z Ubezpieczonym. Kwotę ubezpieczenia możemy rozdzielić po równo między każdego uposażonego lub procentowo. 

 

Jak dobrać sumę ubezpieczenia?

Określając sumę ubezpieczenia powinniśmy się zastanowić, na jak długo i na jakie wydatki ma wystarczyć ubezpieczenie? Weźmy pod uwagę to, czy posiadamy oszczędności, ile zarabiamy i ile osób jest na naszym utrzymaniu, czy nie mamy różnych zobowiązań, np. kredytu, czy rodzinę będzie stać na zorganizowanie pogrzebu?

 

Eksperci radzą, że suma ubezpieczenia powinna odpowiadać całości 3-letnich zarobków osób ubezpieczonych lub powinna stanowić 6-10 krotność rocznych kosztów przeznaczanych na utrzymanie rodziny. 

 

Decydując się na ubezpieczenie koniecznie trzeba wziąć pod uwagę swoje możliwości finansowe, ponieważ w przypadku ubezpieczenia na życie, składkę płaci się co miesiąc, a nie co rok. Wysoka suma ubezpieczenia zapewni nam duże kwoty odszkodowań, ale wiąże się to z wyższą składką - warto znaleźć równowagę między tymi dwoma czynnikami, aby ubezpieczenie nie obciążało naszego budżetu, co może doprowadzić do rozwiązania umowy z niekorzyścią dla Ubezpieczonego. 

 

KUP UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE ONLINE

 

Porozmawiaj bezpłatnie
z konsultantem

Wprowadź poprawny numer telefonu
Wprowadź poprawne dane