Ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie zdrowotne, NFZ, prywatna opieka medyczna, Narodowy Fundusz Zdrowia

Ubezpieczenie zdrowotne a ubezpieczenie na życie. Jakie są różnice?

Mylenie ubezpieczenia zdrowotnego z ubezpieczeniem na życie to bardzo powszechny błąd. Te dwa ubezpieczenia wzajemnie się uzupełniają i warto jest posiadać oba. Zwłaszcza, że ubezpieczenie zdrowotne jest konieczne, aby móc w Polsce korzystać z publicznej służby zdrowia. Czym jest więc ubezpieczenie zdrowotne i czym różni się od ubezpieczenia na życie?

 

Ubezpieczenie zdrowotne uprawnia nas do korzystania z Narodowego Funduszu Zdrowia. Jednak, aby móc należeć do NFZ trzeba spełniać określone warunki i być zgłoszonym do publicznego ubezpieczenia zdrowotnego. Kto może przystąpić do ubezpieczenia?

  • Osoby pracujące na umowę o pracę lub zlecenie i opłacające składki
  • Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oraz ich współpracownicy
  • Osoba bezrobotna zarejestrowana w Urzędzie Pracy
  • Osoba zgłoszona jako członek rodziny przez osobę posiadającą tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego
  • Osoba zgłoszona przez szkołę lub uczelnię
  • Osoba z przyznaną kartą EKUZ i posiadająca uprawnienia do korzystania z publicznej służby zdrowia w innym kraju członkowskim UE i EFTA

 

Aby zawrzeć umowę o ubezpieczenie zdrowotne należy przygotować wniosek oraz odpowiednie dokumenty, których wykaz znajduje się na stronie NFZ. Z wypełnionymi dokumentami trzeba udać się do właściwego dla miejsca zamieszkania wojewódzkiego oddziału NFZ.

Ubezpieczenie z NFZ uprawnia nas do bezpłatnego korzystania z publicznej służby zdrowia, czyli umawiania się na wizyty lekarskie, korzystania z SOR czy bezpłatnego pobytu w szpitalu i operacji.

 

Innym, dodatkowym rodzajem ubezpieczenia zdrowotnego, jest prywatna opieka medyczna, którą można wykupić w ramach abonamentu, np. w placówkach Luxmed (sprawdź naszą ofertę). Takie ubezpieczenia proponują bardzo szeroki zakres, w który wchodzą wizyty u lekarzy specjalistów i domowe, badania czy usługi ambulatoryjne. Zasadniczą różnicą jest fakt, że prywatnie zakupione ubezpieczenie nie uprawnia nas do bezpłatnego korzystania z publicznej służby zdrowia. Jednakże prywatna opieka medyczna to dobre dodatkowe ubezpieczenie, które pozwoli nam sprawniej umawiać się na wizyty lekarskie i wykonywać badania.

 

Natomiast ubezpieczenie na życie to ubezpieczenie, którego zadaniem jest zapewnienie osobie ubezpieczonej lub jej najbliższym wsparcia finansowego w razie wypadku lub śmierci ubezpieczonego. Takie ubezpieczenie może występować w podstawowym zakresie, gdzie odszkodowanie wypłacane jest jedynie w razie zgonu (śmierć naturalna, z powodu choroby lub w wyniku wypadku), lub w szerszym zakresie, gdzie ubezpieczony otrzyma świadczenia także za pobyt w szpitalu lub sanatorium, operacje, rehabilitację, trwałą niezdolność do pracy, śmierć małżonka lub rodzica a także za urodzenie dziecka czy wnuka. Ubezpieczenie na życie można dowolnie rozszerzać i dopasować do swoich potrzeb oraz możliwości finansowych. O ubezpieczeniu na życie warto jest pomyśleć jak najwcześniej, ponieważ wysokość składki zależy nie tylko od zakresu, ale także w dużej mierze od wieku i kondycji zdrowotnej osoby chcącej się ubezpieczyć. Na Życiowa.pl można wybierać spośród wielu pakietów podzielonych według kategorii i przedziału cenowego i sfinalizować zakup ubezpieczenia całkowicie online.

 

Ubezpieczenie zdrowotne z NFZ to minimum ochrony, które przysługuje każdemu obywatelowi, a przystąpienie do ubezpieczenia wymaga jedynie załatwienia kilku spraw papierkowych. Każda osoba, które może pozwolić sobie na posiadanie dodatkowego ubezpieczenia na życie, powinna rozważyć przystąpienie do polisy, aby zadbać o przyszłość swoją i swojej rodziny w razie zdarzeń, których nie można przewidzieć.

 

W kwestii wyboru ubezpieczenia na życie oraz doradztwa zachęcamy do kontaktowania się z nami za pomocą czatu, poprzez infolinię lub bezpośrednio telefonicznie z agentem (+575 790 001).

Porozmawiaj bezpłatnie
z konsultantem

Wprowadź poprawny numer telefonu
Wprowadź poprawne dane