wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy w ubezpieczeniu na życie

Bez względu na wykonywany zawód, każda osoba pracująca jest narażona na ryzyko wypadku przy pracy. Ryzyko zmienia się w zależności od profesji, ale statystyki GUS wykazują, że w Polsce co roku poszkodowanych jest 80 000 pracowników, a liczba dni, na jakie bierze się zwolnienie lekarskie wynosi aż 4 miliony. To pokazuje, że wypadki w pracy wcale nie należą do rzadkości.

 

Wypadek przy pracy w polisie na życie

Aby w zakresie polisy na życie znajdował się wypadek przy pracy nie wystarczy posiadać ubezpieczenia w podstawowym zakresie – w takiej wersji ubezpieczenia odszkodowanie przysługuje jedynie w przypadku zgonu Ubezpieczonego. Aby posiadać szerszy zakres ubezpieczenia na życie, konieczne jest wykupienie dodatkowych rozszerzeń, co wiąże się także z wyższą składką.

 

Należy mieć na uwadze, że aby zdarzenie zostało uznane za wypadek przy pracy, musi spełniać konkretne warunki. Aby tak się stało, wypadek przy pracy musi wystąpić w czasie pracy lub podczas drogi do lub z pracy – z tym, że ta droga musi stanowić najkrótszą przewidywaną trasę z miejsca zamieszkania do miejsca pracy. Oznacza to, że jeśli wypadek miał miejsce gdy po pracy podjechaliśmy jeszcze na zakupy lub po drodze wstąpiliśmy do znajomych, to wypadek nie zostanie uznany za wypadek w pracy i odszkodowanie nie zostanie wypłacone.

 

Każde towarzystwo posiada w OWU własną definicję wypadku przy pracy i w zależności od ubezpieczyciela, definicja będzie się różnić. Na przykładzie OWU TU Uniqa, za wypadek przy pracy uznaje się czynności powstałe:

-podczas wykonywania lub w związku z wykonywaniem zwykłych czynności lub poleceń przełożonych oraz w trakcie trwania podróży służbowej, chyba że wypadek został spowodowany postępowaniem, które nie pozostawało w związku z wykonywaniem powierzonych zadań

-podczas wykonywania lub w związku z wykonywaniem czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia

-w czasie pozostawania w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy

(…)

 

Każde ubezpieczenie posiada wyłaczenia, czyli okoliczności w razie których ubezpieczenie nie zadziała. Przy wypadku przy pracy do najczęstszych wyłączeń należą:
-wykonywanie pracy bez uprawnień lub kwalifikacji

-gdy do wypadku doszło, gdy poszkodowany był pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków odurzających itd.

-brak związku przyczynowo – skutkowego z wykonywaną pracą zawodową

 

Korzystając z życiowa.pl, OWU każdego z dostępnych wariantów można znaleźć u dołu tabeli z wypisanymi sumami ubezpieczenia, co pozwoli na szybką weryfikację definicji oraz wyłączeń w każdym ubezpieczeniu.

 

KUP UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE ONLINE

 

Kto ulega wypadkom w pracy?

Samo uwzględnienie wypadku przy pracy w zakresie swojego ubezpieczenia już nieco podwyższa składkę. Należy pamiętać, że są zawody, w których ryzyko wystąpienia wypadku jest dużo większe niż w pozostałych i wpływa to na wysokość miesięcznej składki. Zawody, które uznaje się za te o podwyższonym ryzyku to przede wszystkim górnicy, pielęgniarki, pracownicy socjalni, rolnicy, budowlańcy, mechanicy samochodowi.

 

Według raportu GUS dotyczącego wypadków w pracy w I kwartale 2018 roku w grupie 1000 górników aż 3 doświadczyło wypadku w pracy. W grupie zawodów związanych z opieką społeczną były to 2 osoby na 1000. 1 wypadek na 1000 osób odnotowano w takich zawodach jak budownictwo, administracja publiczna czy działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją. Jeszcze mniej wypadków zdarza się w branżach związanych z gastronomią, działalnością finansową i ubezpieczeniową w handlu oraz edukacji. Liczby te jasno pokazują, że są zawody bardziej narażone na wypadek w pracy, ale dowodzą, że praktycznie żadna grupa zawodowa nie jest całkowicie wykluczona z ryzyka i wypadki zdarzają się wszędzie. Przyczyny takich wypadków są rożne, ale okazuje się, że w 61,5% wypadki zdarzyły się z powodu niewłaściwego zachowania się pracownika. Co więcej, ponad połowa (55,7%) wypadków wydarzyła się podczas poruszania się lub operowania maszynami.

 

Te same statystyki (wypadki w pracy w I kwartale 2018 roku) uwzględniaja także wykaz urazów powstałych w związku z wypadkami w pracy. Najczęściej poszkodowani pracownicy doznawali urazów kończyn górnych (43,9%), kończyn dolnych (34,5%) oraz głowy (9,8%). Urazy kręgosłupa to 5,4% wszystkich zdarzeń.

 

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Od razu po wypadku powinien zostać sporządzony protokół wypadkowy, na którego podstawie można ubiegać się o odszkodowanie z ZUS-u. Przyznawane przez ZUS świadczenia często okazują się niesatysfakcjonujące, dlatego dobrze jest samodzielnie się zabezpieczyć, wykupując odpowiednio wcześniej ubezpieczenie na życie. Od decyzji ZUS można się odwołać, jednak to znacznie wydłuży proces przyznawania świadczenia. W przypadku indywidualnej polisy na życie powinniśmy otrzymać odpowiedź oraz odszkodowanie już w ciągu 30 dni od zgłoszenia wypadku. Czas jest niezwykle ważny, ponieważ poszkodowani często potrzebują leczenia czy rehabilitacji w związku z wypadkiem.

 

Warto pamiętać, że w razie wypadku w pracy możemy zgłosić się do kilku źródeł, z których możemy otrzymać odszkodowaie: wcześniej wspomniany ZUS, indywidualna polisa na życie lub ubezpieczenie grupowe, jeśli do takiego należymy.

KUP UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE ONLINE

Porozmawiaj bezpłatnie
z konsultantem

Wprowadź poprawny numer telefonu
Wprowadź poprawne dane