ubezpieczenie na życie, uposażeni, odszkodowanie, polisa na życie

Kogo można uposażyć w polisie ubezpieczenia na życie?

Kupując ubezpieczenie, w którym należy się wypłata za śmierć ubezpieczonego zostaniemy poproszeni o wskazanie uposażonych. Na pewno kupując ubezpieczenie na życie będziemy musieli zdecydować, kogo wskażemy jako uposażonego. Kim są uposażeni, ilu uposażonych można wskazać i jak wygląda dziedziczenie środków z polisy ubezpieczenia na życie?

 

Kim jest uposażony?

Najprościej uposażonego można określić jako osobę, która jest uprawniona do otrzymania pieniędzy z ubezpieczenia w razie zdarzenia ubezpieczeniowego, np. śmierci Ubezpieczonego. Uposażeni to osoby, które chcemy chronić w razie, gdyby nam się coś stało – otrzymają oni należne świadczenie, które zapewni im nieocenione wsparcie finansowe w trudnej sytuacji.

Uposażonych można dodać przy zakupie polisy, ale w większości towarzystw modyfikacje są dozwolone w trakcie trwania polisy – uposażonych można dodawać, zmieniać czy usuwać w dowolnym momencie.

 

Kto może zostać uposażony?

Uposażonych rozróżnia się na dwa rodzaje: uposażonego głównego oraz uposażonych zastępczych.

Uposażony główny to osoby, które są uprawnione do otrzymania świadczenia w razie śmierci ubezpieczonego. Natomiast uposażeni zastępczy, to osoby, które otrzymają świadczenie, jeśli z jakiegoś powodu uposażeni główni nie mają takiej możliwości. Są to przypadki, gdy:

 • uposażeni główni zmarli razem z ubezpieczonym lub przed nim
 • uposażeni główni zostali pozbawieni praw do świadczenia (np. przyczynili się do śmierci ubezpieczonego)
 • uposażeni główni nie zostali w ogóle wskazani w polisie.

 

KUP UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

 

Uposażeni wcale nie muszą być spokrewnieni z osobą ubezpieczoną, co daje tutaj wiele możliwości, także dla osób samotnych czy bezdzietnych. Najczęściej jako uposażonych wskazuje się członków rodziny, np. męża/żonę, dzieci, wnuki, rodziców, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa. Tak samo na uposażonych można wskazać partnera, opiekunkę, a nawet sąsiada. Dodatkowo osoba uposażona nie musi być pełnoletnia. Pamiętaj, że sytuacja życiowa może dynamicznie się zmieniać na przestrzeni lat, dlatego nie zapominaj o aktualizacji wskazanych na polisie osób.

Co więcej, uposażonym nie musi być koniecznie osoba fizyczna. Na uposażonego można wskazać także firmę, organizację lub fundację charytatywną. Bardzo przydatną możliwością jest także wskazanie jako uposażonego banku w sytuacji, gdy posiadamy kredyt. W razie śmierci bank otrzyma pieniądze z ubezpieczenia, które pomniejszą kwotę do spłaty kredytu. Uwaga! Bank otrzyma jedynie kwotę w wysokości aktualnego zobowiązania – jeśli wysokość świadczenia przewyższa kwotę do spłaty, pozostałą część odszkodowania otrzymają kolejno uposażeni główni i zastępczy.

 

Jakie dane uposażonych będą potrzebne?

Można wskazać więcej niż jedną osobę na uposażonego. Jeśli zdecydujemy się, aby kilka osób było upoważnionych do otrzymania świadczenie, musimy każdemu z uposażonych przydzielić dowolny procent kwoty świadczenia, a udziały muszą sumować się zawsze do 100%, np.:

 • 50% i 50%
 • 20% i 80%
 • 50%, 25% i 25%.

Aby wskazać uposażonych potrzebujemy przy zawieraniu polisy mieć dane osób lub instytucji. Dane, które będą potrzebne przy wskazaniu osoby fizycznej:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Data urodzenia

Opcjonalnie, w zależności od towarzystwa:

 • numer PESEL
 • stopień pokrewieństwa

Wskazując firmę/organizację/fundację:

 • Pełna nazwa
 • REGON
 • NIP lub KRS
 • Adres siedziby

 

Polisa na życie a spadek

Warto pamiętać, że osoba uposażona nie jest równoznaczna ze spadkobiercą. Osobie wpisanej do testamentu, ale niewskazanej jako uposażony, nie należy się wypłata z ubezpieczenia na życie. Proces wypłaty z polisy ubezpieczeniowej dzieje się niezależnie od postępowania spadkowego, a odszkodowanie przysługuje osobom wpisanym z imienia i nazwiska jako uposażonych.

Jeśli w polisie nie wskazano uposażonych, środki z ubezpieczenia wypłacane są tzw. zstępnym. Kolejność do dziedziczenia w takim przypadku jest opisywana w OWU. Najczęściej w pierwszej kolejności są to: małżonek, a następnie dzieci, wnuki, rodzice, rodzeństwo oraz dzieci rodzeństwa.

 

Czy uposażony może nie otrzymać wypłaty?

Istnieje kilka sytuacji, gdy uposażony nie otrzyma świadczenia. Są to przypadki, gdy uposażony zmarł przed ubezpieczonym lub umyślnie przyczynił się do śmierci ubezpieczonego. W taki przypadkach odszkodowanie zostanie wypłacone uposażonym zastępczym lub zstępnym.

Każde towarzystwo będzie miało inne wyłączenia odpowiedzialności i w OWU można znaleźć informacje, w jakich sytuacjach uposażonemu nie będzie należeć się żadne świadczenie. Najczęściej dotyczy to okoliczności śmierci ubezpieczonego. Jeśli do śmierci ubezpieczonego doszło np. z powodu nadużycia alkoholu, na terenie kraju, gdzie trwają działania wojenne lub jeśli była to śmierć samobójcza to z tego tytułu nie będzie przysługiwało odszkodowanie.

 

Ubezpieczenie na życie to nie tylko ochrona dla ubezpieczonych, ale przede wszystkim dla naszych bliskich, którzy w razie naszego wypadku będą musieli zmierzyć się z dużym wyzwaniem finansowym. W razie śmierci osoby utrzymującej rodzinę, czy w razie kosztownego leczenia, ubezpieczenie na życie będzie nieocenioną pomocą w pierwszych, najtrudniejszych chwilach. Przeczytaj też, na jaką sumę najlepiej się ubezpieczyć, aby rodzina otrzymała wystarczające odszkodowanie. Ubezpiecz się na życie na życiowa.pl.

 

KUP UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

Porozmawiaj bezpłatnie
z konsultantem

Wprowadź poprawny numer telefonu
Wprowadź poprawne dane